โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
เลขที่ 6/11 หมู่ที่ 8  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ 02-0886355
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางณัชธิญา ปัทมทัตตานนท์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/06/2016
ปรับปรุง 28/05/2020
สถิติผู้เข้าชม 180260
Page Views 234711
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนลำสนุ่น คลองสอง คลองหลวง
2 โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา คลองสอง คลองหลวง 0-2519-3333
3 โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม คลองสอง คลองหลวง
4 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1 คลองสอง คลองหลวง
5 โรงเรียนคลองสอง คลองสอง คลองหลวง
6 โรงเรียนปากคลองสอง คลองสอง คลองหลวง
7 โรงเรียนบ้านบึง คลองสาม คลองหลวง 02-9866749
8 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บํารุง คลองสาม คลองหลวง
9 โรงเรียนวัดเกิดการอุดม คลองสาม คลองหลวง (02 ) 9010818
10 โรงเรียนวัดกลางคลองสาม คลองสาม คลองหลวง
11 โรงเรียนวัดตะวันเรือง คลองสี่ คลองหลวง (02 ) 9866328
12 โรงเรียนวัดเพิ่มทาน คลองสี่ คลองหลวง
13 โรงเรียนวัดสว่างภพ คลองสี่ คลองหลวง 025492092
14 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คลองสี่ คลองหลวง
15 โรงเรียนวัดมงคลพุการาม คลองสี่ คลองหลวง
16 โรงเรียนอนุบาลนันทิษฐ์ คลองสี่ คลองหลวง
17 โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ คลองหก คลองหลวง
18 โรงเรียนอุดมพัฒนา คลองหก คลองหลวง
19 โรงเรียนเจริญวิทยา คลองหก คลองหลวง (02 ) 904-5848
20 โรงเรียนวัดผลาหาร คลองหก คลองหลวง
21 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก คลองหก คลองหลวง (02 ) 9045727
22 โรงเรียนวัดหว่านบุญ คลองหก คลองหลวง
23 โรงเรียนวัดพืชนิมิตร คลองหนึ่ง คลองหลวง
24 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน คลองหนึ่ง คลองหลวง (02 ) 5292555
25 โรงเรียนจารุศรบํารุง คลองหนึ่ง คลองหลวง
26 โรงเรียนอนุบาลไทยธานี คลองหนึ่ง คลองหลวง
27 โรงเรียนคลองหนึ่งแก้วนิมิตร คลองหนึ่ง คลองหลวง (02 ) 5169190 ,(02) 9020019
28 โรงเรียนทวิวิชช์ คลองหนึ่ง คลองหลวง
29 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ คลองหนึ่ง คลองหลวง
30 โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลองหนึ่ง คลองหลวง
31 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) คลองหนึ่ง คลองหลวง 02-0886355
32 โรงเรียนบุญค้มราษฎร์บํารุง คลองหนึ่ง คลองหลวง
33 โรงเรียนอนุบาลนวนคร คลองหนึ่ง คลองหลวง
34 โรงเรียนยิ่งยศอนุสรณ์ คลองหนึ่ง คลองหลวง
35 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน คลองหนึ่ง คลองหลวง
36 โรงเรียนอนุบาลอัญญากฤษดานคร 19 คลองหนึ่ง คลองหลวง
37 โรงเรียนวันครู 2502 คลองหนึ่ง คลองหลวง
38 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คลองหนึ่ง คลองหลวง
39 โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร คลองห้า คลองหลวง
40 โรงเรียนวัดศิริจันทราราม คลองห้า คลองหลวง
41 โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ) คลองห้า คลองหลวง
42 โรงเรียนมัธยมวัดหัตถสารเกษตร คลองห้า คลองหลวง
43 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ คลองห้า คลองหลวง
44 โรงเรียนวัดอู่ข้าว คลองเจ็ด คลองหลวง
45 โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ คลองเจ็ด คลองหลวง
46 โรงเรียนคลองพระอุดม คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว (02 ) 5981221
47 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว
48 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว 029973765,025989051
49 โรงเรียนวัดบ่อทอง คูขวาง ลาดหลุมแก้ว
50 โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว
51 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว 02-598-3238
52 โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว 02-5983495
53 โรงเรียนวัดจันทาราม คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว
54 โรงเรียนวัดลํามหาเมฆ บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว
55 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว
56 โรงเรียนสังฆรักษ์บํารุง บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว
57 โรงเรียนวัดบ่อเงิน บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว
58 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ ระแหง ลาดหลุมแก้ว 029775560-1
59 โรงเรียนบัวแก้วเกษร ระแหง ลาดหลุมแก้ว
60 โรงเรียนประชุมวิทยา ระแหง ลาดหลุมแก้ว
61 โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) ระแหง ลาดหลุมแก้ว 02-599-1959
62 โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว ระแหง ลาดหลุมแก้ว (02 ) 5991544
63 โรงเรียนบ้านคลองขวางบน ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว
64 โรงเรียนโรงเรียนวัดบัวขวัญ ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว (02 ) 5991540
65 โรงเรียนวัดสุทธาวาส ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว
66 โรงเรียนสามวาวิทยา หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
67 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว (02 ) 9776681
68 โรงเรียนคลองลากค้อน หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
69 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
70 โรงเรียนสว่างราษฏร์บํารุง หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
71 โรงเรียนคลองลาดช้าง หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
72 โรงเรียนวัดบางนา กระแชง สามโคก
73 โรงเรียนชัยสิทธาวาส(พัฒน์สายบำรุง) กระแชง สามโคก
74 โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย กระแชง สามโคก
75 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก
76 โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม คลองควาย สามโคก
77 โรงเรียนคลองสระ คลองควาย สามโคก
78 โรงเรียนวัดสหราษฏร์บํารุง คลองควาย สามโคก
79 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก (02 ) 5931977
80 โรงเรียนวัดเชิงท่า บางกระบือ สามโคก
81 โรงเรียนปทุมวิทยา บางเตย สามโคก
82 โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
83 โรงเรียนวัดบางเตยใน บางเตย สามโคก
84 โรงเรียนสี่แยกบางเตย บางเตย สามโคก
85 โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ บางโพธิ์เหนือ สามโคก
86 โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ บางโพธิ์เหนือ สามโคก
87 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง บ้านงิ้ว สามโคก (02 ) 9798527
88 โรงเรียนวัดป่างิ้ว บ้านงิ้ว สามโคก
89 โรงเรียนสามโคก บ้านงิ้ว สามโคก
90 โรงเรียนวัดปทุมทอง บ้านปทุม สามโคก
91 โรงเรียนวัดถั่วทอง บ้านปทุม สามโคก
92 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว บ้านปทุม สามโคก
93 โรงเรียนวัดบางเตยนอก สามโคก สามโคก
94 โรงเรียนวัดสะแก สามโคก สามโคก 02-9772768
95 โรงเรียนประชาบํารุง สามโคก สามโคก
96 โรงเรียนวัดเมตารางค์ เชียงรากน้อย สามโคก
97 โรงเรียนศาลาพัน เชียงรากน้อย สามโคก 0-2979-2609
98 โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน เชียงรากใหญ่ สามโคก
99 โรงเรียนวัดบัวหลวง เชียงรากใหญ่ สามโคก
100 โรงเรียนสาทรวิทยา เมืองปทุมธานี
101 โรงเรียนอนุบาลอูนากูล เมืองปทุมธานี
102 โรงเรียนอนุบาลพระแม่มารีปทุมธานี เมืองปทุมธานี
103 โรงเรียนอินทุสุตศึกษา เมืองปทุมธานี
104 โรงเรียนประคองศิลป์ เมืองปทุมธานี
105 โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี บางกะดี เมืองปทุมธานี
106 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง บางกะดี เมืองปทุมธานี
107 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ บางขะแยง เมืองปทุมธานี
108 โรงเรียนวัดชินวราราม บางขะแยง เมืองปทุมธานี
109 โรงเรียนพัฒนานครินทร์ บางคูวัด เมืองปทุมธานี
110 โรงเรียนวัดบางคูวัด บางคูวัด เมืองปทุมธานี
111 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี บางปรอก เมืองปทุมธานี
112 โรงเรียนวัดฉาง บางปรอก เมืองปทุมธานี (02 ) 5816397
113 โรงเรียนวัดโคก บางปรอก เมืองปทุมธานี 02 5811711
114 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส บางปรอก เมืองปทุมธานี (02 ) 5816473
115 โรงเรียนปทุมวิไล บางปรอก เมืองปทุมธานี
116 โรงเรียนวัดดาวเรือง บางพูด เมืองปทุมธานี (02 ) 5980200
117 โรงเรียนวัดเวฬุวัน บางพูด เมืองปทุมธานี
118 โรงเรียนวัดเปรมประชากร บางพูน เมืองปทุมธานี
119 โรงเรียนสารินันนท์ บางพูน เมืองปทุมธานี
120 โรงเรียนรังสิตวิทยา บางพูน เมืองปทุมธานี
121 โรงเรียนวัดบางพูน บางพูน เมืองปทุมธานี (02 ) 567-0780
122 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช.9 บางหลวง เมืองปทุมธานี
123 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทํา บางหลวง เมืองปทุมธานี
124 โรงเรียนปทุมธานี(นันทมุนีบำรุง) บางหลวง เมืองปทุมธานี
125 โรงเรียนอนุบาลชวนชื่น บางเดื่อ เมืองปทุมธานี
126 โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า บางเดื่อ เมืองปทุมธานี
127 โรงเรียนวัดบางเดื่อ บางเดื่อ เมืองปทุมธานี 02-581-6086
128 โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน บ้านกระแชง เมืองปทุมธานี
129 โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี บ้านกลาง เมืองปทุมธานี
130 โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) บ้านกลาง เมืองปทุมธานี (02)5980020
131 โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) บ้านกลาง เมืองปทุมธานี (02 ) 5816488
132 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี
133 โรงเรียนวัดเทียนถวาย บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี
134 โรงเรียนขจรทรัพย์อํารุง บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี
135 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี
136 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี
137 โรงเรียนสุลักขณะ หลักหก เมืองปทุมธานี
138 โรงเรียนวัดนาวง หลักหก เมืองปทุมธานี (02 ) 5655566
139 โรงเรียนอนุบาลเมืองเอก หลักหก เมืองปทุมธานี
140 โรงเรียนบ้านพลอย หลักหก เมืองปทุมธานี