โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
เลขที่ 6/11 หมู่ที่ 8  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ 02-0886355
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางกาญจนา โสนิกร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ