โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
เลขที่ 6/11 หมู่ที่ 8  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ (02)5169269
คณะผู้บริหาร

นางณัชธิญา ปัทมทัตตานนท์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นางอุไร ปิ่นแก้ว
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ