โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
เลขที่ 6/11 หมู่ที่ 8  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ 02-0886355
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ไทยรัฐ69นิวส์
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2563
กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันและปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
รู้เท่ารู้ทันควันบุหรี่ร้าย
วันงดสูบบุหรี่โลก
ฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย