โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
เลขที่ 6/11 หมู่ที่ 8  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ 02-0886355
แนวข้อสอบO-Net
แนวข้อสอบO-Net
นักเรียนชั้น ป.6 ม.3 ม.6 สามารถดูรายละเอียดรูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ (Test Blueprint) ของการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ได้แล้วที่เว็บไซต์ สทศ. นะคะ