โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
เลขที่ 6/11 หมู่ที่ 8  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ 02-0886355
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 พ.ย. 61 การสอบธรรมสนามหลวง ปี 2561
26 พ.ย. 61 ถึง 27 พ.ย. 61 ประเมินการอ่านการเขียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2561
23 พ.ย. 61 ถึง 25 พ.ย. 61 คณะครูศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) จ.สระแก้ว
20 พ.ย. 61 บ้านอุ่นรัก มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง)
17 พ.ย. 61 กิจกรรมสอบตอบปัญหาทางก้าวหน้า ประจำปี 2561