โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
เลขที่ 6/11 หมู่ที่ 8  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ 02-0886355
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 2 คน
ชื่อ-นามสกุล : ธนากร ขาวพุฒ (กัน (หรือเพื่อนเรียก ธะ ))
ปีที่จบ : 2547   รุ่น :
อีเมล์ : Kunkunbangbo@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธงชัย ชูทาน (ชัย)
ปีที่จบ : 2534   รุ่น :
อีเมล์ : Thongchai @ wattanasuk.com
รายละเอียดเพิ่มเติม